fbpx
Advokatė Eglė Morkūnienė

Testamento negaliojimo pagrindas turi būti pagrįstas įrodymais

Ar įmanoma teisme užginčyti dar 2004 metais parašytą testamentą, kuriuo dabar jau miręs mano tėvas visą turtą paliko tik broliui? Jei įmanoma, kiek reikšmingos būtų aplinkybės, kad prieš mirtį tėvą slaugiau tik aš, o dabar mano materialinė padėtis yra sunki – viena auginu dukrą, alimentų negaunu.

Advokatų kontoros „Damulevičius ir Damulevičiūtė-Jakimavičienė“ teisininkė Eglė Morkūnienė akcentuoja, kad testamentai būna oficialieji ir asmeniniai.

Testamentų rūšys

Oficialieji testamentai yra sudaryti raštu dviem egzemplioriais ir patvirtinti notaro arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno atitinkamoje valstybėje. Asmeninis testamentas – tai testatoriaus ranka surašytas testamentas, kuriame nurodyta testatoriaus vardas, pavardė, testamento sudarymo data (metai, mėnuo, diena), vieta ir kuris išreiškia testatoriaus valią ir yra jo pasirašytas. Asmeninį testamentą testatorius gali perduoti saugoti notarui ar Lietuvos Respublikos konsuliniam pareigūnui užsienio valstybėje. Priimant testamentą saugoti turi būti nustatyta testatoriaus asmenybė. Tinkamai perduotas saugoti asmeninis testamentas prilyginamas oficialiajam. Jeigu asmeninis testamentas nebuvo perduotas saugoti, jis po testatoriaus mirties ne vėliau kaip per vienerius metus turi būti pateiktas teismui patvirtinti. Šiuo atveju galioja tik teismo patvirtintas testamentas.

„Svarbu pažymėti, kad testamentą testatorius sudaro laisva valia be prievartos, suklydimo. Įprastinis suinteresuotų įpėdinių įkalbinėjimas ar prašymas sudaryti jiems palankų testamentą nelaikomi prievarta ir neturi įtakos testamento galiojimui. Jeigu iš testamento turinio testatoriaus valia aiški, tai reikšmės neturi ir testamento teksto klaidos, netikslus asmenų įvardijimas, tai, kad kokio nors asmens arba daikto savybė ar padėtis pasikeitė ar išnyko“, – aiškino teisininkė.

Testamento galiojimas

Anot jos, negalioja testamentas, sudarytas neveiksnaus ar ribotai veiksnaus šioje srityje asmens arba kurio turinys neteisėtas ar nesuprantamas.

„Testamentas gali būti pripažintas negaliojančiu ir kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais. Pavyzdžiui, jei prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, imperatyvioms įstatymo normoms, sudarytas asmens, kuris negalėjo suprasti savo veiksmų, sudarytas dėl suklydimo, dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo. Taip pat dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi ar dėl susidėjusių sunkių aplinkybių. Svarbu pažymėti, kad kreiptis į teismą dėl testamento pripažinimo negaliojančiu galima per 10 metų ieškinio senaties terminą, kuris skaičiuojamas nuo to momento, kai asmuo sužinojo apie jo teises pažeidžiantį testamentą. Kreipiantis į teismą dėl testamento pripažinimo negaliojančiu, testamento negaliojimo pagrindus turi įrodyti suinteresuota šalis. Vien asmens turtinė padėtis bei santykiai su testatoriumi nėra pakankamas pagrindas pripažinti testamentą negaliojančiu. Šios aplinkybės konkrečios bylos kontekste galėtų būti vertinamos, bet pats testamento negaliojimo pagrindas turėtų būti pagrįstas įrodymais. Pavyzdžiui, dokumentais, ekspertizės išvadomis, liudytojų parodymais ir kita“, – teigė E. Morkūnienė.

Publikuota: http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/klauskite/testamento-negaliojimo-pagrindas-turi-buti-pagristas-irodymais-1490063/

Jei ir Jums reikalinga konsultacija, kviečiu susisiekti su manimi.