fbpx

Praktikos sritys, kuriose specializuojamės

Mūsų teisininkai gali pasiūlyti paslaugas daugelyje teisės sričių, neapsiribojant aprašytomis.

Mes jums galime padėti šiose teisės srityse

Jeigu manote, jog Jūsų turima situacija nepatenka nė į vieną iš išvardintų sričių, būtinai susisiekite, mes pabandysime surasti Jums tinkamiausią sprendimą.

Verslo teisė

Mūsų klientai – įvairiose srityse dirbantys juridiniai asmenys, todėl mes vertiname galimybę įsigilinti į konkrečių siaurų sričių reglamentavimo ypatumus bei suteikti klientams kvalifikuotą teisinę pagalbą. Atstovaujame ir giname klientų interesus tiek bendraujant su įstatymų leidėju dėl teisinės bazės (ne)išsamumo, tiek kilus ginčui su valstybės institucijomis, kontrahentais, partneriais ar klientais. Teikiame konsultacijas ir pagalbą juridinių asmenų veiklos pradžios, veiklos sustabdymo, likvidavimo, duomenų, pavadinimo keitimo klausimais. Atstovaujame ir rengiame dokumentus akcininkų susirinkimams. Atstovaujame klientus akcininkų ginčuose.

Srities specialistai

Baudžiamoji teisė

Niekas nėra apsaugotas nuo klaidų ir nelaimių. Baudžiamosiose bylose giname klientus nuo ikiteisminio tyrimo pradžios iki baudžiamosios bylos nagrinėjimo kasacinėje instancijoje. Taip pat, atstovaujame nukentėjusiuosius, civilinius ieškovus ir atsakovus. Šio pobūdžio bylose labai svarbus strateginis mąstymas, gebėjimas išlikti šaltam vertinant faktus ir žmogiškam kuriant santykį su klientu.

Srities specialistai

Ginčai dėl skolų ir vykdymo procesas

Efektyviam skolos išieškojimui kartais neišvengiamai būtinas teisininko įsikišimas. Atliekame visus veiksmus nuo pretenzijos surašymo ir skolos priteisimo iki jos perdavimo išieškoti.

Srities specialistai

Darbo teisė

Darbo ginčuose mums tenka atstovauti tiek darbdavius, tiek darbuotojus, todėl gerai žinome abiejų pusių argumentus ir silpnybes. Padedame darbo ginčus išspręsti dar ikiteisminėje stadijoje (Darbo ginčų komisijoje), taip pat ruošiame procesinius dokumentus ir atstovaujame teisme. Rengiame darbo, nekonkuravimo, konfidencialios informacijos apsaugos ir kitas, su darbo santykiais susijusias, sutartis. Konsultuojame dėl darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo, darbo ir poilsio laiko, darbo užmokesčio, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo bei kitais klausimais.

Srities specialistai

Administracinių nusižengimų teisė

Kelių eismo taisyklių pažeidimai, nenupjauta žolė, per didelis triukšmas, netinkamas vaiko auklėjimas, diskriminacija – tai tik menka dalis administracinių nusižengimų. Administracinių nusižengimų kodeksą sudaro 693 straipsniai, kurie dažnai keičiami, todėl profesionalo pagalba siekiant išvengti netyčinių pažeidimų yra būtina. Atstovaujame klientus ir tais atvejais, kai jie gauna administracinę nuobaudą, vertiname jos pagrįstumą bei galimybę švelninti atsakomybę.

Srities specialistai

Civilinė teisė

Teisė mus lydi kiekviename žingsnyje. Net pirkdami ledus sudarome civilinį sandorį, kurio nesureikšminame, kol ledais neapsinuodijame ir nekyla gamintojo civilinė atsakomybė. Natūralu, kad smulkiuose buitiniuose sandoriuose teisininko pagalbos neprireikia, tačiau perkant automobilį, būstą, sudarant ilgalaikes finansines sutartis - teisininko konsultacija gali padėti išvengti nuostolių, aiškiai suprasti sandorio prasmę. Savo klientams padedame apsisaugoti nuo galimų neigiamų teisinių pasekmių patardami, o kilus ginčams, atstovaujame klientus teisme.

Srities specialistai

Šeimos teisė

Šioje jautrioje teisės srityje labai svarbus advokato atidumas ir konfidencialumas, kuriuos garantuojame. Mes girdime savo klientą ir jo lūkesčius bei gebame pasakyti, koks rezultatas įmanomas, o koks mažai tikėtinas. Šeimos santykiuose visada stengiamės atkurti taiką ir ginčą išspręsti dar iki kreipiantis į teismą, o jeigu tai nėra įmanoma, siekiame, kad teisminis procesas truktų kuo trumpiau. Konsultuojame ir rengiame dokumentus vedybų sutarties sudarymo, santuokos nutraukimo, nepilnamečių ir pilnamečių vaikų išlaikymo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo (pakeitimo) ir bendravimo tvarkos klausimais. Atstovaujame klientus teisme.

Srities specialistai

Paveldėjimo teisė

Nors palikimo priėmimas atrodo paprastas veiksmas, tačiau praktikoje kyla daugybė ginčų dėl sudarytų testamentų, paveldėto turto pasidalijimo, valdymo, išlaikymo, laidojimo išlaidų paskirstymo. Taip pat, dažnas atvejis, kai yra praleistas palikimo priėmimo terminas, palikimas buvo priimtas faktiškai valdant turtą ir reikalingas to pripažinimas teisme, reikalingas leidimas priimti ar atsisakyti priimti palikimą nepilnamečio ar neveiksnaus asmens vardu. Padedame išspręsti visas šias ir panašias situacijas, ruošiame procesinius dokumentus bei atstovaujame klientų interesus teisme.

Srities specialistai

Statybos ir žemės teisė

Nekilnojamojo turto įsigijimas ar sukūrimas neišvengiamai susijęs su skirtingų interesų derinimu, teisinių dokumentų rengimu, bendravimu su valstybės institucijomis. Konsultuojame klientus visais statybų, nekilnojamojo turto įsigijimo, žemės teisės klausimais. Kilus ginčams - atstovaujame klientus juose bei siekiame taikos su užsakovais ar rangovais, bendraturčiais, kaimynais, valstybės institucijomis. Šio pobūdžio bylose būtinas analitinis mąstymas, specialių teisės aktų išmanymas bei orientacija brėžiniuose.

Srities specialistai