fbpx
Advokatė Eglė Morkūnienė

Padidėjusias vaiko išlaikymo išlaidas padengia tas tėvas, kuris jį išsiveža gyventi į užsienį

Auginu du nepilnamečius vaikus. Vaiko tėvas kartu negyvena, bet geranoriškai moka alimentus (išlaikymą – aut. past.). Jo mokamų pinigų mums neužtenka, pati uždirbu mažai, todėl ketinu su vaikais išvažiuoti į užsienį. Žinau, kad ten vaikų išlaikymui reikės dar daugiau pinigų. Ar galėčiau dėl to prisiteisti didesnius alimentus?

Advokatų kontoros Damulevičius ir Damulevičiūtė-Jakimavičienė teisininkė Eglė Morkūnienė akcentuoja, kad savo nepilnamečius vaikus privalo išlaikyti abu tėvai proporcingai vaikų poreikiams ir savo turtinei padėčiai, o išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru tėvų susitarimu. Tėvams nesusitarus, jų ginčą gali išspręsti teismas. Visais atvejais turi būti nustatomas konkretus vaiko poreikių turinys: įvertinta, ar išlaikymas bus pakankamas tenkinti būtinas vaiko vystymosi sąlygas, t. y. ar bus patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui.

Išlaikymo dydis

Teisininkė pažymi, kad „vaikai turi lygias teises gauti išlaikymą, tačiau kiekvienam iš jų skiriamo išlaikymo dydis gali skirtis priklausomai nuo objektyvių ir subjektyvių priežasčių, būtent vaiko poreikių: gyvenimo sąlygų užtikrinimo, sveikatos priežiūros, fizinio ir dvasinio lavinimo bei kitų“.

„Nors vaiko interesai ginami prioritetiškai, tačiau nustatant priteistino išlaikymo dydį, svarbi ir tėvų materialinė padėtis. Turi būti atsižvelgta į tai, kokio dydžio pajamomis disponuoja išlaikymo prievolę turintis vaiko tėvas (motina), ar tos pajamos reguliarios, kokio dydžio turtas valdomas, ar turima reikalavimo teisių arba skolų kitiems asmenims. Įtakos turi ir išlaikomų asmenų skaičius“ – nurodo E. Morkūnienė. Teisininkė atkreipia dėmesį, kad vien tai, jog nepilnamečio vaiko tėvas (motina) nedirba ar gauna mažas pajamas iš savo darbo, negali būti pagrindas skirti vaikui mažesnį išlaikymą. Turi būti atsižvelgta į tokio tėvo (motinos) pastangas susirasti geriau apmokamą darbą, profesines galimybes, sveikatos būklę, valstybės ekonominę padėtį ir kitas aplinkybes.

Išvykimas gyventi į užsienį

Pasak E. Morkūnienės, tokiu atveju, kai vaikas išvyksta gyventi į užsienio valstybę, kurioje pragyvenimo lygis yra aukštesnis nei Lietuvoje, vieno iš tėvų iniciatyva, tai likusiam gyventi Lietuvoje vaiko tėvui (motinai) neturėtų kilti pareiga prisiimti dėl šios priežasties padidėjusių išlaidų tenkinant vaiko poreikius. Dėl vaiko išvykimo gyventi į užsienio valstybę padidėjusios jo poreikių tenkinimo išlaidos atitinkama dalimi turi tekti tam iš tėvų, kurio iniciatyva vaikas išvyko iš Lietuvos. Nebent tėvų turtinės padėties kriterijus pateisintų kitokį sprendimą.

„Iš klausimo formuluotės supratau, kad vaikams skirtas išlaikymas yra naudojamas bendrai visų šeimos narių poreikiams tenkinti. Reiktų atkreipti dėmesį, kad vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik jo interesams. Išlaikymas negali būti naudojamas kitų asmenų asmeniniams poreikiams tenkinti, įskaitant tėvo ar motinos. Išlaikymą teikiantis vienas tėvų turi teisę kontroliuoti išlaikymo panaudojimą“ – nurodo teisininkė E. Morkūnienė.

Jei ir Jums reikalinga konsultacija, kviečiu susisiekti su manimi.