fbpx
Skolos išieškojimas

Skolų išieškojimo įmonės. Ką daryti, kad nebūtum apgautas?

Paskelbtas karantinas buvo daugelio fizinių ir juridinių asmenų finansinis išbandymas. Šiuo laikotarpiu, ypač paklausios tapo skolų išieškojimo paslaugos. Daug skolų išieškojimu užsiimančių verslininkų veikia kaip kreditoriaus samdomi paslaugos teikėjai, kiti nusiperka pačias skolas. Tarp anų dviejų taip pat įsimaišo ir sukčių, siekiančių išvilioti pinigus neteisėtais būdais. Šį kartą noriu pateikti keletą svarbių patarimų ne verslui, o skolininkams fiziniams asmenims.  Į ką atkreipti dėmesį, kai gaunate bauginantį  laišką ar skambutį dėl išieškomos skolos? Kaip netapti nesąžiningų verslininkų ar net sukčių auka?

Skolos realumas

Gavę bet kokį raginimą sumokėti skolą pirmiausia įsitikinkite, ar tikrai buvote (esate) skolingas nurodomam pirminiam kreditoriui ir jūsų skola buvo perduota/parduota reikalautojui. Taip įsitinsite, ar Jus atakuoja sukčius, ar reikalavimo teisę turintis asmuo. Gali būti ir taip, kad jūs skolą jau sumokėjote, nes nežinojote apie jos pardavimą. Toliu atveju, kai skolininkas nėra informuojamas apie kreditoriaus pasikeitimą, prievolės įvykdymas pirminiam kreditoriui yra laikomas tinkamu prievolės įvykdymu.

Jei skola yra reali, svarbu įsitikinti, kas yra teisėtas kreditorius

Reikalautojo teisių turiniui patikrinti pareikalaukite paslaugos dėl skolos išieškojimo teikimo sutarties arba skolos pirkimą patvirtinančio dokumento. Jei dokumentas kelia abejonių, prašykite, kad būtų pateikti jo priedai ir pan., realūs įrodymai, kurie pagrindžia jūsų skolą. Tam, kad išvengtumėte sukčių, turite gauti reikalavimo teisę patvirtinančius dokumentus, kurių autentiškumo patvirtinimo galite paprašyti ir iš pirminio kreditoriaus.

Skolos suma

Skolų išieškojimo įmonės paprastai jūsų skolą padvigubins. Mano praktikoje dažnas atvejis, kai ne tik imamos skaičiuoti įvairiausios netesybos, skolų išieškojimo ir administravimo mokesčiai, bet ir pati skolos suma nurodoma didesnė, nei realiai yra. Siekiant įsitikinti skolos dydžiu, peržiūrėkite savo susitarimus su pirminiu kreditoriumi, taip pat reikalaukite pateikti skolą pagrindžiančius dokumentus. Labai svarbu, kad peržiūrėtumėte, kokios realios netesybos buvo numatytos jūsų ir pirminio kreditoriaus sutartyje arba yra numatomos įstatymo. Turėkite mintyje, kad netesybos yra įskaitomos į nuostolius, o jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra neprotingai didelės teismas gali netesybas sumažinti. Delspinigiai ir kompensuojamosios palūkanos negali būti skaičiuojamos kartu.

Administravimo ir kitos išieškojimo išlaidos

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.57 straipsnis numato, kad su prievolės įvykdymu susijusias išlaidas turi apmokėti skolininkas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita, taip pat Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta kreditoriaus teisė reikalauti iš skolininko išieškojimo išlaidų atlyginimo. Remiantis šiais teisės aktais, galima daryti išvadą, kad jeigu sutartyje ar specialiuose teisės aktuose nėra nurodyta kitaip, pagrįstos išieškojimo išlaidos turi būti atlygintinos. Taigi, pagrindinis diskusijų objektas yra išlaidų pagrįstumas. Prieš sumokant išieškojimo išlaidas yra svarbu pareikalauti išieškotojo pagrįsti realias jo išieškojimo sąnaudas ir jas objektyviai įvertinti. Be to, turėkite omenyje, kad jeigu jūsų reikalaujama sumokėti skolą pradiniam kreditoriui, o ikiteisminio išieškojimo išlaidas išieškotojui, turite įsitikinti, ar už išieškojimo paslaugos teikimą išieškotojui jau nėra sumokėjęs pirminis kreditorius.

Areštas ir kiti turto suvaržymai

Dažnu atveju skolų išieškojimo įmonės savo raginimus pateikia tokiu tonu, kad skolininkas ima bijoti prarasti namus, automobilius, verslą ir net pats save. Skolų išieškojimo įmonės negali areštuoti jūsų turto! Tiesa yra tokia, kad priverstinius vykdymo veiksmus gali atlikti tik antstolis pagal teismo išduotą vykdomąjį dokumentą (tam tikrais įstatymo numatytais atvejais vykdomasis dokumentas gali būti išduodamas notaro ar kitos kompetentingos institucijos). Įvairios skolų administravimo paslaugas teikiančios įmonės bei skolų supirkėjai pačiu blogiausiu atveju gali kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo, kur galėsite pateikti savo argumentus dėl skolos dydžio ir pagrįstumo, o teismas visas aplinkybes įvertins. Labai svarbu, kad jūs ar jūsų valdomas juridinis asmuo realiai galėtų gauti korespondenciją buveinės adresu ir žinotų apie teismo procesą, o jei yra sudaręs sutartį dėl naudojimosi EPP sistema, užsitikrintų jos dažną tikrinimą ir pranešimų atsiuntimą galiojančiais kontaktiniais duomenimis.

Kiekviena situacija yra skirtinga, todėl šis straipsnis yra tik konteksto apibendrinimas, tačiau nebūtinai tiksliai apibūdins jūsų situaciją. Jei jums reikalinga detali konsultacija, rašykite info@auctoritas.lt.