fbpx
Advokatė Eglė Morkūnienė

Ar darbdavys gali drausti naudotis asmeniniu telefonu?

UAB, kurioje dirbu, direktorius pasirašė ir viešai paskelbė įsakymą, kuriuo „asmeniniai telefonai darbo vietoje įmonės darbuotojams yra draudžiami“. Toks draudimas motyvuojamas Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, o už jo nepaisymą žadama taikyti drausmines nuobaudas. Ar darbdavys turi teisę priimti tokį įsakymą?

Advokatų kontoros „Damulevičius ir Damulevičiūtė-Jakimavičienė“ teisininkė Eglė Morkūnienė akcentuoja, kad darbo tvarką darbovietėje apibrėžia darbo tvarkos taisyklės, kurias tvirtina darbdavys, suderinęs su darbuotojų atstovais. Šios taisyklės gali būti papildytos darbdavio įsakymais (tokie papildymai taip pat yra derinami su darbuotojų atstovais). Darbuotojai su darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais lokaliniais teisės aktais turi būti supažindinti pasirašytinai.

„Darbo tvarkos taisyklės gali numatyti draudimą darbuotojams darbo vietoje naudotis asmeniniais daiktais. Toks draudimas paprastai yra susijęs su technologiniais trikdžiais, konfidencialios informacijos saugumo užtikrinimu, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų užtikrinimu, darbuotojų produktyvumo didinimu. Manytina, kad draudimas darbo vietoje naudotis asmeniniais telefonais nepažeidžia teisėtų darbuotojų interesų. Darbuotojai turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus, darbo normas, laikytis technologinės drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Naudojimasis asmeniniais telefonais darbo vietoje dažnai kenkia našiam darbui, konfidencialios informacijos apsaugai, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų užtikrinimui“, – sakė E. Morkūnienė.

Už darbo tvarkos taisyklių nesilaikymą gali būti taikomos drausminės nuobaudos: pastaba, papeikimas arba atleidimas iš darbo. Skiriant drausminę nuobaudą turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau.

Publikuota: http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/klauskite/darbdavys-gali-drausti-naudotis-asmeniniu-telefonu-1474476/ 

Jei ir Jums reikalinga konsultacija, kviečiu susisiekti su manimi.