fbpx
Advokatė Eglė Morkūnienė

Kaip įforminti išlaikymą iki gyvos galvos?

Senyvo amžiaus kaimynė, neturinti ja galinčių pasirūpinti artimųjų, iš draugės dukters sulaukė pasiūlymo ja rūpintis mainais už butą. Kaip tinkamai reikėtų įforminti tokį susitarimą?

„Pirmiausia reikėtų pažymėti, kad tokie išlaikymo, aprūpinimo, pagalbos ir slaugos santykiai turi būti grindžiami pasitikėjimu. Paramos gavėjas paprastai tampa priklausomas nuo ją teikiančio asmens dėl savo finansinių galimybių ar sveikatos būklės. Todėl labai svarbu ne tik įvertinti asmens, ketinančio teikti paramą ar pagalbą, finansines ir fizines galimybes ją faktiškai suteikti, bet ir visas kitas asmenines savybes, kurios gali turėti įtakos betarpiškam bendravimui“, – sako advokatų kontoros „Damulevičius ir Damulevičiūtė-Jakimavičienė“ teisininkė Eglė Morkūnienė.

Nekilnojamojo turto perleidimas

Nusprendus savo nekilnojamąjį turtą perleisti asmeniui už pažadą teikti išlaikymą, aprūpinimą, pagalbą ar slaugą, labai svarbu tokį susitarimą tinkamai įforminti. Tinkamiausia tam yra išlaikymo iki gyvos galvos sutartis. Šia sutartimi rentos gavėjas perduoda jam priklausantį gyvenamąjį namą, butą, žemės sklypą ar kitokį nekilnojamąjį daiktą rentos mokėtojui, kuris įsipareigoja jį išlaikyti iki gyvos galvos. Į pareigą išlaikyti iki gyvos galvos įeina aprūpinimas gyvenamąja patalpa, drabužiais bei kitokia apranga, maitinimas, o jeigu rentos gavėjo sveikatos būklė reikalauja, – ir jo priežiūra. Išlaikymas gali būti teikiamas tiek rentos gavėjo, tiek ją teikiančio asmens lėšomis. Išlaikymo turinys, būdai ir dydis turi būti detaliai aptariami sutartyje, kurią patvirtina notaras.

Labai svarbu atvirai ir aiškiai išsakyti visus savo lūkesčius bei juos aprašyti sutartyje. Rentos mokėtojas privalo griežtai laikytis sutarties, ją vykdyti nuolat bei nepažeisti rentos gavėjo interesų. Tuo atveju, jei parama yra teikiama tik epizodiškai, teikiama ne visa parama, pažeidžiamos kitos sutarties nuostatos, rentos gavėjas gali reikalauti nutraukti rentos sutartį, grąžinti nekilnojamąjį daiktą arba sumokėti daikto išperkamąją kainą. Šiuo atveju rentos mokėtojas neturi teisės reikalauti atlyginti jam išlaidas, susijusias su rentos gavėjo išlaikymu.

„Išlaikymo iki gyvos galvos sutartis iš esmės apsaugo rentos gavėjo interesus. Rentos mokėtojas gali perleisti, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti teisę į perduotą jam mainais už išlaikymą iki gyvos galvos nekilnojamąjį daiktą tik turėdamas išankstinį rašytinį rentos gavėjo sutikimą. Toks rašytinis sutikimas turi būti patvirtintas notaro“, – aiškina E. Morkūnienė.

Sutarties nutraukimas

Tuo atveju, jei rentos mokėtojas nebegali teikti išlaikymo, rentos gavėjas turi teisę nutraukti išlaikymo iki gyvos galvos sutartį bei atsiimti perduotą nekilnojamąjį turtą. Jei rentos mokėtojas miršta, jo teisės ir pareigos pereina įpėdiniams, kurie privalo ir toliau teikti išlaikymą bei įgyja teisę į perleistą nekilnojamąjį turtą po rentos gavėjo mirties. Šią aplinkybę taip pat svarbu aptarti sudarant rentos sutartį.

Svarbu atminti, kad išlaikymo santykiams įforminti netinka nei dovanojimo sutartis, nei testamentas. Nors dovanojimo sutartyje galima numatyti teisę iki gyvos galvos naudotis padovanotu turtu ir taip neprarasti būsto bei užsitikrinti galimybę jame gyventi, tačiau dovanojimo sutartis negali įpareigoti asmens išlaikyti ar rūpintis dovanotoju. Testamentas įsigalioja tik po testatoriaus mirties, todėl net ir numatyta išlaikymo sąlyga, kol testatorius yra gyvas, negaliotų.

Publikuota: http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/klauskite/kaip-iforminti-islaikyma-iki-gyvos-galvos-1456916/  

Jei ir Jums reikalinga konsultacija, kviečiu susisiekti su manimi.