fbpx
Pinigai ir vaikai

Pinigai ir vaikai. Ar vaikas gali turėti sąskaitą banke?

Mokydami finansinio raštingumo, neretai suaugusieji renkasi vaikams vietoj daikto dovanoti tam tikrą pinigų sumą, tikėdamiesi, kad pinigai bus taupomi kokiai nors svajonei įgyvendinti. O ar galėtų artimieji giminaičiai, krikštatėviai nepilnamečiui vaikui jo vardu atidaryti sąskaitą banke, kurią vis papildytų dovanojamomis sumomis? Į tokį „Pajūrio naujienų“ skaitytojos iškeltą klausimą atsakymą pateikė Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos (LJAA) narė, advokatė Eglė Morkūnienė.

Skaitytoja klausia:

– Norėčiau savo dukterėčiai, kuri dar yra nepilnametė, atidaryti sąskaitą banke. Ar galiu tai padaryti ir kas tuomet galėtų disponuoti nepilnamečio vaiko vardu atidarytoje sąskaitoje esančiomis lėšomis?

Atsako LJAA narė, advokatė Eglė Morkūnienė:

– Asmeninė jaunuolio sąskaita banke ar asmeninė mokėjimo kortelė yra dažno tėvo naudojama kaip savarankiškumo ugdymo, o kartu ir vaiko kontrolės priemonė. Smagu, kad dauguma Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų suteikia galimybę atidaryti sąskaitą ir išimti mokėjimo kortelę vaikui. Vis dėlto, už nepilnamečius vaikus ir jų sudaromus sandorius yra atsakingi tėvai, globėjai ar rūpintojai. Todėl pats vaikas savarankiškai nuspręsti dėl sąskaitos atidarymo ar mokėjimo kortelės išdavimo priemonės naudojimo negali.

Svarbu tai, kad dėl vaiko vardu atidaromos sąskaitos bei su tuo susijusių mokėjimo priemonių naudojimo gali spręsti tik tėvai, globėjai ar rūpintojai. O ne kiti artimieji giminaičiai. Taigi nei teta, nei dėdė, nei krikštamotė savo valia nepilnamečio vaiko vardu atidaryti banko sąskaitos negali. Nebent jie yra nepilnamečio vaiko globėjai ar rūpintojai.

Banko sąskaitos atidarymas

Priklausomai nuo vaiko amžiaus, skirtingas yra ir tėvų (globėjų ar rūpintojų) vaidmuo priimant sprendimą dėl banko sąskaitos atidarymo ar mokėjimo priemonės naudojimo. Vaikams iki keturiolikos metų banko sąskaitą gali atidaryti tik tėvai arba globėjai. Tokiu atveju, banko sąskaitose esančios lėšos, taip pat atsiskaitymai banko kortelėmis yra visiškai kontroliuojami tėvų. Pats vaikas iki keturiolikos metų savarankiškai negali nei disponuoti banko sąskaitoje esančiomis lėšomis, nei naudotis mokėjimo kortele.

Vaikas nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų gali pats nuspręsti, ar jam reikia banko sąskaitos. Tačiau kad ją galėtų atsidaryti, turi gauti tėvų arba rūpintojų sutikimą. Taigi šiuo atveju sprendimas jau yra paties vaiko, todėl tėvai, nesant vaiko valios, atidaryti jam sąskaitos negali.

Kita vertus, 14–18 metų jaunuolis taip pat dar nėra visiškai savarankiškas ir turi gauti tėvų ar rūpintojų sutikimą. Sutikimas visais atvejais turi būti rašytinis. Tokio amžiaus vaikai gali savarankiškai disponuoti banko sąskaitoje esančiomis lėšomis. Skirtingi bankai siūlo įvairius išmanius sprendimus, kurie padeda tėvams ir rūpintojams kontroliuoti nepilnamečių atsiskaitymus kortelėmis, programėlėmis ar pavedimais. Tokia kontrolė yra suderinama su tėvų pareiga rūpintis savo vaikais.

Lėšų disponavimas

Nepriklausomai nuo vaiko amžiaus, lėšų suma, kuria leidžiama laisvai disponuoti nepilnamečiams vaikams ir jų vardu veikiantiems tėvams, globėjams ar rūpintojams yra apribota dešimties minimalių mėnesinių algų dydžiu (šiuo metu tai būtų 7 tūkst. 300 Eur). Norint disponuoti (išgryninti, atlikti pavedimą ar panašiai) didesne pinigų suma, reikia teismo leidimo, kuris išduodamas kreipiantis į gyvenamosios vietos teismą pareiškimu. Tokia byla nagrinėjama supaprastinta tvarka, jos metu šalys nekviečiamos į teismo posėdį, teismas prašymą išnagrinėja per penkias darbo dienas. Teismas, įvertinęs panaudojamų pinigų atitiktį vaiko interesams, gali duoti sutikimą juos naudoti konkrečiu būdu arba neduoti. Teismas šiuo atveju vertina, ar pinigai būtų naudojami išimtinai dėl vaiko interesų ir geriausiu jam būdu.

Taigi, atsakant į skaitytojos klausimą, teisės aktai nenumato galimybės atidaryti sąskaitos nepilnamečio vardu, nors jis ir būtų artimas giminaitis. Geriausiai dėl tokios idėjos būtų pasitarti su nepilnamečio tėvais (globėjais, rūpintojais) – galbūt jie sutiktų atidaryti savo vaikui sąskaitą, tuomet į ją lėšas pervesti galėtų ir teta.

PASTABA.

Atsakymai yra bendro pobūdžio, parengti pagal pateiktą klausimą ir neprilygsta individualiai teisininko konsultacijai.

Jeigu turite klausimų ir norite pasikonsultuoti, kviečiame susisiekti.


Publikacijos šaltinis