fbpx
Advokatė Eglė Morkūnienė

Kas (ne) naujo vaikų išlaikymo (alimentų) bylose

2020 metų gale Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pateikė apžvalgą, kuri apibendrina teismų praktiką išlaikymo (alimentų) priteisimo bylose. Žemiau pateikiu savo praktines įžvalgas ir trumpus esminius momentus iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo apžvalgos, ką svarbu žinoti prieš kreipiantis į teismą dėl išlaikymo vaikui priteisimo ar pakeitimo. 

 1. Tiek siekiant prisiteisti, tiek keičiant išlaikymą yra privaloma mediacija. Išskyrus atvejus, kai tarp šalių nėra ginčo ir sudaroma taikos sutartis. Naujove laikyčiau tai, kad teismas pagaliau pripažino tėvų teisę susitarti, kad išlaikymo nebūtų reikalaujama visai, jei vaikas praleidžia vienodai laiko su kiekvienu tėvu. 
 2. Išlaikymas gali būti priteisiamas tiek pinigais (konkrečia suma arba periodiniais mokėjimais), tiek turtu, tačiau prioritetas teikiamas periodiniams mokėjimams. 
 3. Vaiko teisei į būstą užtikrinti gali būti nustatoma teisė gyventi kito tėvo būste (uzufruktas). 
 4. Išlaikymas priteisiamas nuo vaiko gimimo momento, bet ne ilgiau nei už tris praėjusius metus. Jei tėvai gyveno skyriumi – išlaikymo teikimą turi įrodyti skyriumi gyvenantis tėvas. Jei kartu – išlaikymo neteikimą turi įrodyti išlaikymo reikalaujantis tėvas.
 5. Išlaikymo vaikui dydis priklauso nuo vaiko poreikių, abiejų tėvų turtinės padėties, tėvų išlaikomų vaikų skaičiaus ir kt. Vaiko poreikiai turi būti individualizuoti. Orientaciniu dydžiu nustatant išlaikymą galima laikyti minimalų mėnesinį atlyginimą, atskaičius mokesčius, kurio įrodinėti pateikdamas išlaidų čekius ir pan. išlaikymo vaikui reikalaujantis tėvas neprivalo.
 6. Nors abu tėvai turi pareigą išlaikyti vaiką, tačiau tai nereiškia, kad abiejų tėvų teikiamo išlaikymo vaikui apimtis turi būti vienoda. Vaiko poreikių tenkinimo ribos priklauso nuo tėvų turtinės padėties.
 7. Išlaikymą privalančio teikti tėvo sudaryti turto perleidimo sandoriai, jei jie mažina jo mokumą, gali būti ginčijami teisme vaiko interesais. 
 8. Įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu priteisto išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydis gali būti peržiūrėtas (pakeistas) dviem pagrindais:
  1) įvykus esminiam tėvų turtinės padėties pasikeitimui;
  2) pasikeitus nepilnamečio vaiko poreikiams. Šių aplinkybių įrodinėjimo našta tenka reikalavimą pareiškusiam asmeniui. 
 9. Teismas, nustatęs pagrindą sumažinti pirmesniu teismo sprendimu priteistą išlaikymą, mažesnio dydžio išlaikymą priteisia nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, o ne nuo ieškinio pareiškimo dienos. Tačiau tais atvejais, kai nustatomi didesni vaiko poreikiai ar didesnės tėvo finansinės galimybės tenkinti vaiko poreikius, didesnis išlaikymas turėtų būti priteisiamas nuo ieškinio pareiškimo teisme dienos, o ne nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo.
 10. Pilnamečių vaikų, besimokančių atitinkamų mokyklų dieniniuose skyriuose, paramos teikimo (išlaikymo) institutas nėra tapatus, nepilnamečių vaikų išlaikymui. Šiuo atveju įrodinėjama paramos pilnamečiam vaikui būtinumas, kuris apima vaiko pažangaus mokymosi ir jo turtinės padėties (įskaitant galimybes ją pagerinti) vertinimą, ir tėvų galimybės.

Jeigu turite klausimų ir norite pasikonsultuoti, kviečiu susisiekti su manimi.